Виховна робота

Виховне питання гімназії на 2019-2020 навчальний рік

Формування національної свідомості підростаючого покоління через посилення патріотичного характеру навчання та виховання. Створення в соціумі середовища комфортного та доброзичливого ставлення до дитини, підвищення вагомості виховної функції сім’ї та відродження сімейних цінностей. Створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.

Виховні завдання гімназії на 2019-2020 навчальний рік

організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах партнерства, дитиноцентризму;

· створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

· виховання розвиненої особистості гімназиста-патріота, інноватора;

· задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу;

· реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

· оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

· створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

· співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;

· інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

реагування та протидія булінгу


РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГ 1.docx

Навчання в гімназії — це життєвий простір дитини; тут вона не просто готується до життя, а живе. Тому виховна робота у закладі планується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поколіннями.

Діяльність педагогічного колективу гімназії спрямована на формування здорової «психічно, фізично, морально», конкурентно спроможної, соціально адаптованої особистості школяра з розвинутою потребою до самореалізації і самовдосконалення.

НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ:

  • Патріотичне
  • Правове
  • Моральне
  • Художньо-естетичне
  • Трудове
  • Фізичне
  • Екологічне,
  • Превентивне

Зміст системи виховання учнів як у процесі навчання на уроці, так і класних або загальногімназійних заходах реалізується через напрямки роботи:

  • навчально - пізнавальний
  • культурно -освітній
  • суспільно - патріотичний
  • естетичний
  • фізкультурно - оздоровчий
  • морально- правововий
  • лекційно - освітній
  • розвиток самоврядування