Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.


Голова атестаційної комісії - Засуха Роман Валерійович, директор гімназії, вчитель історії, захисту Вітчизни (вища категорія, педагогічне звання "вчитель-методист")

Секретар атестаційної комісії - Токар Олена Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури (вища категорія, педагогічне звання "вчитель-методист")

Члени атестаційної комісії:

  • Педченко Вікторія Вікторівна, методист РМК (за згодою);
  • Фокіна Юлія Юріївна - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови (вища категорія, педагогічне звання "вчитель-методист";
  • Угнівенко Світлана Анатоліївна - голова профспілкового комітету гімназії, вчитель основ здоров'я, трудового навчання;
  • Пасічна Олена Іванівна - керівник школи молодого вчителя, вчитель німецької мови (вища категорія, педагогічне звання "вчитель-методист");
  • Горецький Сергій Олександрович - вчитель інформатики, технологій, фізики, астрономії (вища категорія, педагогічне звання "старший учитель")2019-2020 навчальний рік

Відповідно до поданих заяв атестацію у 2019/2020 році проходять:


  • Усенко Валентина Василівна - бібліотекар.