Методичний проект

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В ГРЕБІНКІВСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ


Мета проекту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних заходів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології, здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти.

Учасники проекту: педагоги, адміністрація, учні гімназії, батьки гімназистів.

Термін впровадження та реалізації етапів проекту - 2018 - 2021 р.р.

І (організаційний) етап реалізації проекту - 2018 - 2019 н.р.

- розробка і затвердження схеми єдиного інформаційно-освітнього простору гімназії;

- підключення всіх користувачів освітнього закладу до мережі Інтернет;

- створення нового веб-сайту Гребінківської гімназії на власному домені;

- впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою;

- впровадження елементів дистанційної освіти;

- організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ;

- організація системи внутрішньої комунікації за допомогою ІКТ.

ІІ (реалізаційний) етап проекту - 2019 - 2020 н.р.

- нарощування комп’ютерної потужності гімназії;

- систематизація інформаційних ресурсів гімназії;

- розвиток сайту гімназії;

- створення та наповнення сайтів вчителів - предметників;

- залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт гімназії, блог класного керівника тощо);

- інформатизація бібліотечної діяльності;

- організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ;

- участь у вебінарах, методичних заходах на рівні району, області;

- підсумок роботи над ІІ етапом методичного проекту. Засідання педагогічної ради