Методичний проект

Створення ефективного та безпечного середовища для здійснення освітнього процесу, професійного зростання педагогів, формування компетентного випускника закладу освіти


Мета проєкту:

створення умов для забезпечення в гімназії якісної, сучасної, індивідуально-орієнтованої та компетентнісно орієнтованої системи освіти як інструмента формування конкурентноспроможного випускника, професійного зростання педагогічних працівників відповідно до вимог в суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком закладу освіти.

Учасники проєкту: педагоги, адміністрація, учні гімназії, батьки гімназистів.

Термін впровадження та реалізації етапів проєкту - 2022 - 2024 р.р.

І (організаційний) етап реалізації проекту - 2018 - 2019 н.р.

- розробка і затвердження схеми єдиного інформаційно-освітнього простору гімназії;

- підключення всіх користувачів освітнього закладу до мережі Інтернет;

- створення нового веб-сайту Гребінківської гімназії на власному домені;

- впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою;

- впровадження елементів дистанційної освіти;

- організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ;

- організація системи внутрішньої комунікації за допомогою ІКТ.

ІІ (реалізаційний) етап проекту - 2019 - 2020 н.р.

- нарощування комп’ютерної потужності гімназії;

- систематизація інформаційних ресурсів гімназії;

- розвиток сайту гімназії;

- створення та наповнення сайтів вчителів - предметників;

- залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт гімназії, блог класного керівника тощо);

- інформатизація бібліотечної діяльності;

- організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ;

- участь у вебінарах, методичних заходах на рівні району, області;

- підсумок роботи над ІІ етапом методичного проекту. Засідання педагогічної ради