організація освітнього процесу

Перелік нормативних документів для організації освітнього процесу в

2021/2022 навчальному році

Закон про освіту

Закон України про загальну середню освіту

Закон України Про Національну програму інформатизації

Закон України Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року

Конвенція про права дитини

Освітні програми

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-482 від 22.09.2021 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році"

Лист МОН від 08.09.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021/2022 н.р.”

Лист МОН України від 28 серпня 2021 року № 1/9-433 "ПРО ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У НОВОМУ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ"

Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Державні стандарти. Нова українська школа

Освітні та навчальні програми

Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи

Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10-11 класи

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Ведення документації

Робота з обдарованими учнями

COVID 19. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виховання

Наказ МОН № 768 від 16 липня 2015 року "Про національно-патріотичне виховання в системі освіти", зі змінами.

Соціально-психологічна служба