Обираємо професію

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Магістр» та підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. Загалом, в університеті навчається близько 26 тис. студентів і курсантів, 1660 аспірантів і біля 130 докторантів.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 454-49-83, (044) 454-49-49.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 425-60-22, (044) 425-54-17, (044) 463-73-15.